Förtjänsttecknet   i  Upplands Bridgeförbund

 

Instiftades  1979

Utdrag ur stadgarnas § 2

 

UBF:s förtjänsttecken utdelas av förbundsstyrelsen. Klubb får föreslå lämplig kandidat varvid redogörelse lämnas om arten och omfattningen av den verksamhet som vederbörande utövat. För erhållande av förtjänsttecken gäller att personen utfört ett omfattande och förtjänstfullt arbete för distriktsförbundet eller klubb inom distriktet. Vanligtvis krävs minst sju års aktivt arbete.

 

Utdelade tecken

 

1979

1

Henning Jonsson SJ Kamraterna BS avliden

 1979

2

Christer Andersson BK Fyris  

 1980

3

Sture Sporre Hallstaviks BS avliden

 1980

4

Börje Person Upsala BS  

 1982

5

Ulf Thorsson Upsala BS  

 1983

6

Harry Liljeros BK Fyris avliden

 1983

7

Sten Moberg BK Fyris avliden

 1984

8

Inge Corse Knivsta BS  

 1984

9

Birgit M Englund Knivsta BS  

 1987

10

Rolf Jutoft Östhammars BK  

 1987

11

Sven-Olov Bäcker BK Bylingen  

 1990

12

Ivar Holmquist BK Fyris  

 1991

13

Martin Löfgren Upsala BS  

 1996

14

Håkan Magnusson Gamla Uppsala BS  

 1997

15

Kerstin Andersson Gamla Uppsala BS  

 2000

16

Olle Morell BK Fyris  

 2003

17

Rolf Westman Upsala BS  

 2004

18

Torgny Svensson Upsala BS  

 2008

19

Jonas Broberg Enköpings BS  

 2010

20

Sveinn Bjarman Upsala BS  

 2014

21

Ryszard Sliwinski Uppsalabridgen