Årsmöte 2015

Kallelse

Inbjudan klubbar

Fullmakt

Dagordning

Röstlängd

Verksamhetsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Motion #1
Motion #2
Förslag på tävlingsbestämmelserÅrsmötesprotokoll 2014


Anmälan via Spader
Singeltävling (ingen startavgift)
Middag, 100 kr för medlemmar i UBF